EGYESÜLET

Beszámoló a Turai Torna Club Egyesület 2016-ban végzett tevékenységéről

A turai sport magasabb szintre emelése érdekében 2016. május 19-én 10 fő közösen úgy döntött létre hozzák a Turai Torna Club Egyesületet. Célja a sportegyesületnek a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Budapest Környéki Törvényszék, 2016. június 16-án, 13-02-0007043. szám alatt nyilvántartásba vette.