Beszámoló a Turai Torna Club Egyesület 2016-ban végzett tevékenységéről - turaitornaclub.hu

Beszámoló a Turai Torna Club Egyesület 2016-ban végzett tevékenységéről

A turai sport magasabb szintre emelése érdekében 2016. május 19-én 10 fő közösen úgy döntött létre hozzák a Turai Torna Club Egyesületet. Célja a sportegyesületnek a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Budapest Környéki Törvényszék, 2016. június 16-án, 13-02-0007043. szám alatt nyilvántartásba vette.

Az Egyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt. A Sportegyesület támogatja tagságának és a lakosságnak szabadidő sportját, valamint a diáksportot, elősegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez. Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek működéséhez.


Az egyesület főbb döntéshozó szervezete a közgyűlés, az irányítója az elnökség. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. Az elnökség, valamint az Elnök a feladatait térítésmentesen látta el.


Az Egyesület célkitűzéseit és feladatait A 2016-os évben a kézilabda, torna, sakk, szakosztályokon keresztül valósította meg. A szakosztályok önálló vagyonnal és jogalanyisággal nem rendelkeznek.


A 2016-os évben az elsődleges cél a három szakosztály elindítása, szervezeti rendszerének kialakítása és a sportolók, edzők, toborzása ill. kiválasztása volt. A három szakosztály műküdése 2016. augusztusában elindult és az év végén is működött.

Az Egyesület tagja a három szakosztály megyei ill. országos szövetségének, melyek az alábbiak:

  • Kézilabda szakosztály: Pest Megyei Kézilabda Szövetség
  • Sakk szakosztály: Magyar Sakkszövetség
  • Torna szakosztály: Magyar Torna Szövetség


AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA:


Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az éves költségvetés tartalmazza az Egyesület közös igazgatási költségeit, valamint az önálló szakosztályi gazdálkodási hatáskörbe vonható bevételeknek és kiadásoknak a tervezését.

Kézilabda szakosztály:
A szakosztály 14 junior és 5 felnőttjátékossal indult. A sportlétesítmény hiánya és a csekély támogatás miatt a szakosztály önállóan nem tudott indulni a megyei bajnokságban. Lehetőségként játékosaink a Kóka Ksk. csapathoz történő csatlakozással tudtak bajnokságban részt venni. A játékosok tagdíjat fizetnek, így biztosítva a működést. A Pest Megyei Kézilabda Szövetség által irányított megyei női első osztály „A” csoportjában versenyeznek a felnőt és junior csapatban a játékosok. Hetente két darab edzéssel készülnek a hétvégi bajnoki mérkőzésre.


A játékosállomány bővítését szorgalmazzuk, melyet toborzó felhívásokkal próbáljuk elérni. Remélhetőleg Turán a közeljövőben megépülő sportcsarnok többeket fog megmozdítani a kézilabdázás irányába.


Férfi kategóriában sajnos még nem sikerült csapatott szervezni, ezért folyamatosan készülünk a férfi csapat létre hozására.

Sakk szakosztály:
A sakk szakosztály 9 fő igazolt játékossal kezdte meg a Pest megyei bajnokság 1/a csoportjában a versenyeket. A cél a „csikó” csapat számára a tisztes helytállás, melyet az eredményeik alapján meg is tudnak valósítani. A sakkcsapat gerincét ifjúsági korú sakkozók alkotják. Az egyéni versenyeztetést, mely fontos lenne a versenyzők fejlődésének szempontjából, sajnos nem tudtuk segíteni pénzügyi okok miatt.


A csapatbővítésben, a bajnokság magasabb osztályába történő nevezésben gondolkodunk, melyet nagymértékben meghatároz a szakosztály pénzügyi helyzete.
A csapat tagjai tagdíjat fizetnek, ezzel is hozzájárulva a költségekhez. A mérkőzések helyszíneire történő utazást, a sportolók saját maguk, saját költségükből oldják meg.


Torna szakosztály:
A Turai TC. bejegyzéséig a tornászok toborzására és alapozási edzéseket folytattunk. Ekkorra körülbelül 35-40 leány (5-14 évesig) és körülbelül 7-8 fiú jelentkezett és járt a heti 5 edzésre.


A szakosztályvezető- edző mellett kettő fő testnevelő tanár segítette a felkészülést. Csatlakozott még hozzájuk két fő „régi remek tornászleány” Az edzések helyszínei a turai Hevesy György Általános Iskola tornatermében zajlottak, ahol minden edzés előtt a termet be kellett rendezni, majd a végén elpakolni. Ez a tevékenység sok energiát és időt emészt fel. Szintén bízva a Város által elindított sportcsarnok mielőbbi megépítésében, mely csarnokban a tervek szerint önálló csarnok rész lesz kialakítva a torna szakosztály részére, ezek a feladatok megszűnhetnek és így több idő maradhat az edzésekre. Az őszi idényre újabb 20 fő óvodás korú gyermek jelentkezett a népszerű szakosztályba. Az év folyamán önkéntes társadalmi segítő is részt vett a munkában. - szintén régi tornászként, önzetlenűl saját költségén.


Továbbképzésként, 2016. júniusára, már annyira felfejlődtünk, hogy 2 tornász és egy edző Egerben az Eszterházy Károly Egyetem tornacsarnokában, Országos Edzői továbbképzésen vett rész a Tornaszövetség finanszírozásában.


Júniusban szabadtéri edzőtábort rendeztünk Balatonalmádi-Káptalan Füreden. Az edzések a „Magyar-Vándor-Ló” alapítvány tornakertjében zajlottak. Itt levő szerekkel további egyszerre gyakorlatokat lehetett megtanulni. A „falmászó 6 méter magas falon” szó szerint falra másztak, gyakorolva a fogótechnikát. Szivacsgödrök fölött, biztonságosan tornászva, minden szert alaposabban megismer-hettek, gyakorolhattak.


A szűk- kicsi tornateremben a megsokszorozódott tornaszerek száma.


Decemberre -25 év után- Házi Tornaversenyen mutathatták be a tornászok a tudásukat, 30 versenyző sziporkázott 50 nézőnek (még az udvaron is a tornaterem hátsó ablakain is lógtak). A megújult „CSODA” sokakat megkönnyezett, nosztalgiától és boldogságtól meghatottan.


A helyi Önkormányzat finanszírozásából valósult meg az elhasználódott eszközpark teljes felújítása, modern szerek elkészítése, az edzők munka díja. A tornászok tagdíjat fizetnek, mely a működtetéshez szükséges.


Tura, 2017. május 7.
Benke Sándor
elnök